چپ دست

یک چپ دست می نویسد !‌

شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1388 ساعت 04:55 ب.ظ

همه چی آرومه ..

میرم توی تختم و دراز میکشم .. سرمو فو میکنم توی بالشتم و لحافمو میکشم رو سرم ..باد خنکی که از لای پنجره بهم خورده باعث شده که سردم بشه .. یه لبخند رضایت بخش میزنم و سرمو بیشتر فرو میکنم تو بالشتم .. حالا بارون نمیاد .. اما من خوشحالم .. از بارونی که اومد .. از اینکه مثل موش آب کشیده شدم .. از اینکه یه رانندگی خوب داشتم .. بعد از یک سال .. خوشحالم که آرومم ..خوشحالم که راضیم از خودم .. وقتی از خودت راضی باشی انگار تمام آرامش دنیا مال تو ء ... وقتی خودتو دوست داشته باشی هم همینطوره .. خیلی خوبه ... خیلی خوبم :)  

 

۱)شاید اخر هفته برای دو هفته برم شمال .. البته که اونجا هم باید کلی درس بخونم .. اما به آروم موندنم خیلی کمک میکنه :) و این هم خیلی خوبه ... 

 

۲) دیروز دختر همسایمون (نه سالشه !) میگه تو وقتی کرم پودر میزنی ..اگر عینک آفتابیتم بزنی شبیه دختر خارجیا میشی .. البته از نیم رخ که همیشه هستی :))‌ خیلیا خیلی وقتا توی خیلی لباسا یا چمیدونم سر یه چیزی بهم گفتن که شبیه دختر آمریکاییا میمونی !!! ( حالا من نمیدونم این دخترا که اینا میگن خوشکلن ؟ زشتن ؟ چه جورین که منم تازه مثلشونم ؟؟!!‌) والا به خدا ..  

 

۳) محمد دو روزه که رفته شمال و من دلم بدجوری براش تنگه و جاش بدجوری توی خونه خالیه .. چه طور باید یه روزی ازش دل بکنم ؟؟؟‌ 

 اصن وقتی نیست انگار تو خونه یه چیزی رو گم کردم !!!‌ (خدایا من هیچ وقت انقدر وابسته به خانواده نبودم !! شایدم بودم و خودم خبر نداشتم :)‌‌‌ )‌ 

 

۴) تو این هوا اگر گفتین چی میچسبه .. خب خیلی چیزا میچسبه ... ولی الان تنها چیزی رو که تو ذهنمه و میتونم عملیش کنم اینه که برم اون پرده رو بزنم کنار تا باد مستقیم بیاد بخوره تو صورتم :))‌ 

 

فعلا ...

نظرات (11)
سلام رفیق حست رو خوب منتقل کردی آره لذت بردم از بارون و رحمت فراگیرش خوش باشی
شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1388 ساعت 05:06 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
مرسی:)
+ نهال
آیدا درسو بی خیال !بری شمال درس بخونی ؟!نگو این مدلی !
من تو کف این دختر همسایه ام !یا اون نه سالش نیس یا تو خیلی آمریکایی هستی !
دوشنبه 30 شهریور‌ماه سال 1388 ساعت 06:29 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
آره بابا خوندممممممم ... نه به شدت !!! انقدر کار بود که نمیشد !!!‌ اما خوب خوندم ... :))

اون نه سالشه ... منم نه بابا نیستم ... اینا میگن شما توجه نکن :)) (چشمک)
+ حمید
منم یه چپ دست ام
روزگار بر وفق مراد!!
چهارشنبه 1 مهر‌ماه سال 1388 ساعت 12:01 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
خوشبختم :)
والا من که تو این سه سال هیچ دختر خوشگل امریکایی ندیدم. شما دختر خانومهای ایرانی خواهشن همون ایرانی بمونید. حالا اگه کسی خواست برزیلی بشه اشکال نداره٬ چون اونها هم شبیه ایرانیها هستند.
یکشنبه 5 مهر‌ماه سال 1388 ساعت 01:36 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
اهان یعنی ما خودمون ایرانیا خوشگل تریم ؟؟؟ آره خب اون که ۱۰۰٪ منم در مورد خوشگل و زشتی نگفتتم .. البته فک کنم دوستان که میفرمایند منظورشون همونه (چشمک)‌
+ مینای خاموش http://www.yade-man.blogsky.com/
طبیعت والاترین حاصلها را با ساده ترین ابزار می آفریند: آفتاب . گلها . آب و عشق
سه‌شنبه 7 مهر‌ماه سال 1388 ساعت 11:36 ق.ظ
امتیاز: 0 0
+ سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال http://dmf.ir
وبلاگ نویس محترم
با سلام
به اطلاع میرساند سومین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال از تاریخ 88/7/8 الی 88/7/18 در مصلای امام خمینی از ساعت 10 صبح تا 20 برگزار می گردد.
لذا از شما دوست عزیز دعوت می شود از بخش های مختلف نمایشگاه به ویژه سالن پایگاههای اینترنتی و وبلاگ ها بازدید نمایید.
سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال
پنج‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1388 ساعت 07:34 ب.ظ
امتیاز: 0 0
+
سلام عزیزم!نبودم یه مدتی!شرمنده!آپم
پنج‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1388 ساعت 08:07 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام ..
و اما شما ؟؟؟ اسمتم یادت رفته بنویسی حتی :)
سلام
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´آپ کردم ´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´ بدو بیا ´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´راستی نظر یادت نره هااااااا´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶

حال میکنی با ما رفیقیا..

دوستان قدیم یادت رفت ها ؟؟
بی معرفت لینک منو که حذف کردی
شنبه 11 مهر‌ماه سال 1388 ساعت 01:30 ق.ظ
امتیاز: 0 0
آیدا خانوم آفرین باریکلا بیا سر خونه زندگیت!بابا فکر دل منو نکردی اینهمه که آدم یه مسافرتو طول نمی دهههههههه
یکشنبه 12 مهر‌ماه سال 1388 ساعت 05:15 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
اومدمممممممممممم دیگه :))
سلام همه چیز آرومه این فوق العاده است که آدم آرامش را با تمام وجود حس کنه واز خودش راضی باشه. همیشه آروم باشی و موفق
دوشنبه 13 مهر‌ماه سال 1388 ساعت 07:57 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
آره فوق العادست :)
نیستی..........دوست داشتی بیا پیش من
دوشنبه 13 مهر‌ماه سال 1388 ساعت 04:52 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
آره نبودم :)‌
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :